“Siber Güvenliğe Giriş” Eğitimi Konu Başlıkları

1. Siber Güvenlik SanayiiPartnerLogo_87px_225_RGB
(The Cybersecurity Industry)

2. Zararlı Yazılımlar ve Korunma Yolları
(Malware and How to Protect Yourself)

3. Finans ve Telekomünikasyon Sektöründe Siber Güvenliğe Genel Bakış
(Overview of Cybersecurity in Finance and Telecommunications)

4. Güvenlik Çözümleri
(Security Solutions)

5. Küresel Tehditlere Karşı Savunma Yöntemleri
(Defending Against Global Threats)

6. Stratejik ve Mimari Açıdan Siber Güvenlik Planlaması
(Strategic and Architectural Cybersecurity Planning)

7. Güvenlik Açıkları ve Çözümleri
(Vulnerabilities and Solutions)

8. Geleceğiniz Siber Güvenlik Üzerine Şekillenebilir mi?
(Will Your Future Be in Cybersecurity?)

9. Final Sınavı